3D ปริ้นเตอร์ ที่ว่าเจ๋งแล้ว มาดู เครื่องปริ้นเสื้อ 3D เครื่องแรกของโลก เจ๋งแค่ไหนมาดู

เครื่องปริ้นเสื้อ 3D เครื่องแรกของโลก เครื่องนี้ยังเป็นแค่โปรเจคระดมทุนอยู่นะครับ ยังหาซื้อไม่ได้ โดยได้รับแรงบรรดาลใจมาจากเครื่องปริ้นสามมิติ