เรามาดูกระแสของการใช้ Social network ในไทย ปี 2015 กัน โดยข้อมูลจาก DAAT (Digital Advertising Association of Thailand)

ยอด Subscirbers ในประเทศไทย

ที่หนึ่งยังคงเป็น Facebook ที่คนไทย Subscribers เยอะที่สุดมียอดทั้งสิ้น 30 ล้าน Subscribers และตามมาด้วย Youtube ตามมาติดๆเป็นอันดับ2 มียอด Subscribers ที่ 26.2 ล้านคน อันดับ3 คือ Twitter มียอด Subscriber ที่ 4.5ล้าน และสุดท้ายคือ Instagram มียอด Subscriber 1.7 ล้านคน และถ้าดูจากเพศแล้ว Facebook ผู้ชายจะมีอัตราส่วนที่ 52% และ ผู้หญิง 48% ส่วน Youtube ผู้ชายมีอัตราส่วน 50.8% และ ผู้หญิง 49.2% ส่วน Instagram จะมีอัตราส่วน ผู้ชาย 35% และผู้หญิงถึง 65%

 

 

ส่วนถ้าดูจากอายุแล้ว Facebook มีคนใช้มากที่สุดอยู่ที่ 32% ของอายุระหว่าง 18-24 ปี และ 31% อายุระหว่าง 25-34 ปี สำหรับ Youtube กลุ่มที่ใช้มากที่สุดจะเหมือน Facebook คืออยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18-24 ปี ที่ 45.6% และรองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี ที่ 24.9%

 

Facebook ในประเทศไทย
เรามาเจาะลึกสถิติการใช้ Facebook มีผู้ใช้ทั้งสิ้นที่  30 ล้านคน และจำนวนนั่นจะมีทั้งสิ้น 66% ที่เข้ามาใช้ Facebook ทุกวัน. และผู้ใช้จากทั้งหมด 30 ล้านคน จะใช้ Facebook ผ่านมือถือที่ 28 ล้านคน จะเห็นได้ว่าตอนนี้ ยอดการใช้มือถือมากกว่าการใช้คอมไปที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

สถิติบอกว่าผู้ใช้ในประเทศไทย เข้ามาใช้บ่อยๆ Facebook มากกว่า ผลเฉลี่ยการใช้ Facebook ของโลก

 

 

Youtube ในประเทศไทย
มีทั้งสิ้น 7,822 เพจวิว ต่อเดือน  และ 2,144,000 ผู้เข้าใช้เฉลี่ยต่อวัน เฉลี่ยผู้ใช้หนึ่งคนจะเข้าเฉลี่ย 16.6 ครั้ง ต่อเดือน และเข้าใช้แต่ละครั้งเป็นเวลา 17.3 นาที

 

 

Twitter ในประเทศไทย
มีทั้งสิ้น 4.5 ล้านคน ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ในไทย และ 3.4 ล้านข้อความทวีตในไทย แต่ทวิตเตอร์มีผู้ใช้ถึง 61% หรือ 2,745,000 คนที่ไม่ได้เข้าใช้งาน

 

 

Instagram ในประเทศไทย
มีทั้งสิ้น 1.7 ล้านคนที่ใช้ Instagram ในประเทศไทย และเป็นผู้ชายเพียง 35% และผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงถึง 65%

 

 

ข้อมูลโดยรวมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย

 

 

ข้อมูลจาก http://syndacast.com

 

Share on Facebook